OchwatM. (1). Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5248