KantykaZ. (1). "Pieriestrojka" w amerykaƄskiej nauce o polityce. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5249