RadekR. (1). Bartłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze Cele, rozwiązania, konsekwencje Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, ss. 466. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 13. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5472