BrolM. (1). Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 10. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6351