KrawczykD. (2019). Zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 25, 141-158. https://doi.org/10.31261/SPUS.2019.25.06