RadekR. Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście działań realizowanych na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane zagadnienia). Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 3, 11.