OchwatM. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 3, 11.