StolarczykM. Ewolucja stanowiska Polski wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 13, 11.