RadekR. Bartłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze Cele, rozwiązania, konsekwencje Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, ss. 466. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 13, 11.