BrolM. Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 10, 11.