KrawczykD. Zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 25, p. 141-158, 27 jun. 2019.