Chybowska, Magdalena, i Elżbieta Trafiałek. 2021. Działania Pomocowe Na Rzecz Ograniczania Kryzysu Migracyjnego. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 33 (grudzień), 3-14. https://doi.org/10.31261/spus.12510.