Kaute-PorębskaMałgorzata. 1. „Demokracja, Liberalizm a Doktryna Kościoła Katolickiego W Myśli Michaela Novak”a. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 3 (1). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5238.