Myśliwiec, Małgorzata. 1. System Partyjny V Republiki Francuskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 3 (1). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5241.