Wróbel, Sylwester. 1. „Jednostki Pomocnicze Gminy. Wybrane Zagadnieni”a. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 3 (1). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5243.