Radek, Robert. 1. Proces Planowania Strategii Rozwoju Lokalnego I Regionalnego W Kontekście Działań Realizowanych Na Pograniczu Polsko-Niemieckim (wybrane Zagadnienia). Studia Politicae Universitatis Silesiensis 3 (1). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5245.