Ochwat, Maria. 1. Ochrona Praw Człowieka W Systemie Rady Europy. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 3 (1). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5248.