Stolarczyk, Mieczysław. 1. Ewolucja Stanowiska Polski Wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa I Obrony Unii Europejskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 13 (1). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5469.