Krawczyk, Dariusz. 2019. Zarządzanie Działaniami Media Relations W Ramach Realizacji Polityki Informacyjnej Organizacji. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 25 (czerwiec), 141-58. https://doi.org/10.31261/SPUS.2019.25.06.