Kaute-PorębskaM. (1) „Demokracja, liberalizm a doktryna Kościoła katolickiego w myśli Michaela Novak”a, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5238 (Udostępniono: 27wrzesień2020).