WróbelS. (1) „Jednostki pomocnicze gminy. Wybrane zagadnieni”a, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5243 (Udostępniono: 14sierpień2020).