RadekR. (1) Proces planowania strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście działań realizowanych na pograniczu polsko-niemieckim (wybrane zagadnienia), Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5245 (Udostępniono: 25wrzesień2020).