OchwatM. (1) Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 3. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5248 (Udostępniono: 25wrzesień2020).