RadekR. (1) „Bartłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze Cele, rozwiązania, konsekwencje Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, ss. 46”6, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 13. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5472 (Udostępniono: 14sierpień2020).