BrolM. (1) Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 10. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6351 (Udostępniono: 13kwiecień2021).