KrawczykD. (2019) Zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 25, s. 141-158. doi: 10.31261/SPUS.2019.25.06.