[1]
AkinrindeO., OmitolaB., i TarU., Nigeryjskie elity polityczne i problemy w zarządzaniu pandemią Covid-19: implikacje dla celów zrównoważonego rozwoju Nigerii, SPUS, t. 33, s. 115-132, grudz. 2021.