[1]
BainkaM., Zaangażowanie katalońskich artystów w ruch proniepodległościowy, SPUS, t. 34, s. 83-99, cze. 2022.