[1]
Kaute-PorębskaM., „Demokracja, liberalizm a doktryna Kościoła katolickiego w myśli Michaela Novak”a, SPUS, t. 3, 1.