[1]
MyśliwiecM., System partyjny V Republiki Francuskiej, SPUS, t. 3, 1.