[1]
RiedelR., Polityczna debata na temat modelu społecznego w Europie, SPUS, t. 3, 1.