[1]
OchwatM., Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy, SPUS, t. 3, 1.