[1]
RadekR., „Bartłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze Cele, rozwiązania, konsekwencje Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, ss. 46”6, SPUS, t. 13, 1.