[1]
BrolM., Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym, SPUS, t. 10, 1.