[1]
KrawczykD., Zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji, SPUS, t. 25, s. 141-158, cze. 2019.