AkinrindeO., OmitolaB., i TarU. Nigeryjskie Elity Polityczne I Problemy W Zarządzaniu Pandemią Covid-19: Implikacje Dla Celów Zrównoważonego Rozwoju Nigerii. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 33, Dec. 2021, s. 115-32, doi:10.31261/spus.11076.