TabatadzeS., i DunduaS. Warunki Komercjalizacji Wiedzy W Gruzji: Studium Przypadku Nauk Społecznych Na Tbiliskim Uniwersytecie Państwowym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 34, June 2022, s. 3-26, doi:10.31261/spus.13040.