Kaute-PorębskaM. „Demokracja, Liberalizm a Doktryna Kościoła Katolickiego W Myśli Michaela Novak”a. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 3, 1, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5238.