OchwatM. Ochrona Praw Człowieka W Systemie Rady Europy. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 3, 1, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5248.