KrawczykD. Zarządzanie Działaniami Media Relations W Ramach Realizacji Polityki Informacyjnej Organizacji. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 25, June 2019, s. 141-58, doi:10.31261/SPUS.2019.25.06.