Kaute-PorębskaMałgorzata. „Demokracja, Liberalizm a Doktryna Kościoła Katolickiego W Myśli Michaela Novak”a. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 3 (1). Udostępniono sierpień 14, 2020. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5238.