Myśliwiec, Małgorzata. System Partyjny V Republiki Francuskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 3 (1). Udostępniono sierpień 14, 2020. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5241.