1.
Kantyka Z. "Pieriestrojka" w amerykaƄskiej nauce o polityce. SPUS [Internet]. 1 [cytowane 27lis.2020];3. Available from: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5249