1.
Brol M. Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym. SPUS [Internet]. 1 [cytowane 13kwi.2021];10. Available from: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6351