Budząc wampira. Z Jakubem Kornhauserem o Gherasimie Luce, rumuńskim surrealizmie i niespełnieniu rozmawiają Marta Baron-Milian i Piotr Bogalecki

Jakub Kornhauser
https://orcid.org/0000-0002-8904-9788
Marta Baron-Milian
https://orcid.org/0000-0002-5430-4339
Piotr Bogalecki
https://orcid.org/0000-0002-6527-9765

Abstrakt

Jeden z głównych tematów rozmowy Marty Baron-Milian i Piotra Bogaleckiego z Jakubem Kornhauserem, tłumaczem prozy Gherasima Luki z języka rumuńskiego i francuskiego, badaczem i popularyzatorem jego twórczości, stanowi próba usytuowania dwujęzycznej twórczości autora Biernego wampira w obszarze literatury rumuńskiej i francuskiej oraz na mapie praktyk awangardowych, ze szczególnym uwzględnieniem historii surrealizmu. Poruszona w rozmowie problematyka ogniskuje się wokół zagadnień związanych z działaniem historii w tekstach Luki, ich politycznym charakterem, a podjęte tu interpretacje zmierzają do prób uchwycenia twórczości tego artysty między innymi przez pryzmat figury marana, ekonomicznych metafor czy jąkania, stanowiącego osobliwą właściwość języka zarówno prozy, jak i poezji Gherasima Luki.


Słowa kluczowe

Gherasim Luca; surrealizm; awangarda; literatura rumuńska; literatura francuska

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-13


KornhauserJ., Baron-MilianM., & BogaleckiP. (2021). Budząc wampira. Z Jakubem Kornhauserem o Gherasimie Luce, rumuńskim surrealizmie i niespełnieniu rozmawiają Marta Baron-Milian i Piotr Bogalecki. Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-15. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.08

Jakub Kornhauser 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8904-9788
Marta Baron-Milian 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5430-4339
Piotr Bogalecki 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6527-9765