Gherasim Luca: Pragnienia pragnienia

Jakub Kornhauser
https://orcid.org/0000-0002-8904-9788

Abstrakt

Krótka proza Gherasima Luki, jednego z czołowych przedstawieli rumuńskiego surrealizmu lat czterdziestych XX wieku, która świadczy o zainteresowaniu autora okultyzmem i psychoanalizą z jednej strony, teorią obiektu surrealistycznego z drugiej. Utwór jest świadectwem zestawienia poetyki „doktrynalnego” surrealizmu ze ściśle autobiograficznym, opartym na osobistym doświadczeniu, zapisem.


Słowa kluczowe

Gherasim Luca; surrealizm; prozy

Przekład na podstawie:

Gherasim Luca: Dorinţa dorită. In: Idem: Inventatorul iubirii şi alte scrieri. Ed. Ion Pop. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2003, s. 217–220.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-01


KornhauserJ. (2021). Gherasim Luca: Pragnienia pragnienia. Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-4. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.10

Jakub Kornhauser 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8904-9788