Literatury mniejsze – poszukiwanie synergii przez rozplenienie napięć. Rozważania śródziemnomorskie

Ewa A. Łukaszyk
https://orcid.org/0000-0001-9969-0459

Abstrakt

Pojęcie „literatury mniejsze” stworzone przez Deleuze’a i Guattariego znajduje zastosowanie w studium nad współczesnym piśmiennictwem regionu śródziemnomorskiego. Autorka łączy termin „literatury mniejsze” z pojęciem transkultury. Na podstawie egzemplifikacji z tekstów takich pisarzy, jak Juan Goytisolo, Driss Chraïbi, Edmond Amran El Maleh, Najat El Hachmi czy Fouad Laroui, stara się ukazać, w jaki sposób literatura tworzona przez migrujące mniejszości wprowadza wymiar synergii w świecie naznaczonym przez międzykulturowe napięcia i tworzy nową wspólnotowość jednostek radykalnie dekonstruujących swoją tożsamość.


Słowa kluczowe

literatury mniejsze; Śródziemnomorze; transkultura; migracje; wspólnotowość

Azergui Lhoussain, 2006: Aghrum n ihaqqaren. Rabat: Editions Idgel.

Azergui Lhoussain, 2012: Le pain des corbeaux. Casablanca: Casa Express Editions.

Bauman Zygmunt, 2004: Ponowoczesność jako źródło cierpień. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Brancato Sabrina, 2008: Afro-European Literature(s). A New Discursive Category?. „Research in African Literatures”, vol. 39, no. 3, s. 1–13. https://doi.org/10.2979/RAL.2008.39.3.1.

Braudel Fernand, 2004: Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. T. 1. Przeł. Tadeusz Mrówczyński, Maria Ochab. Wstępem opatrzyli Bronisław Geremek i Witold Kula. Wyd. 2. Warszawa: Książka i Wiedza.

Chraïbi Driss, 2001: Le Monde à côté. Paris: Denoël.

Deleuze Gilles, Guattari Félix, 1974: Kafka. Pour une littérature mineure. Paris: Les Éditions de Minuit.

Deleuze Gilles, Guattari Félix, 2016: Kafka. Ku literaturze mniejszej. Tłum. Anna Zofia Jaksender, Kajetan Maria Jaksender. Wstęp, red. nauk., sprawdzenia zgodności z oryginałem Cezary Rudnicki.

Posłowie Kajetan Maria Jaksender. Kraków: Wydawnictwo Eperons-Ostrogi.

Goytisolo Juan, 1970: Reivindicación del conde don Julián. Barcelona: Seix Barral.

Goytisolo Juan, 1988: Las virtudes del pájaro solitario. Barcelona: Seix Barral.

Goytisolo Juan, 2006: Makbara. Przeł. Wojciech Charchalis. Warszawa: W.A.B.

El Hachmi Najat, 2004: Jo també sóc catalana. Barcelona: Columna.

El Maleh Edmond Amran, 2010: Lettres à moi-même. Récit épistolaire. Rabat: Le Fennec.

Epstein Mikhail, 2009: Transculture. A Broad Way Between Globalism and Multiculturalism. „The American Journal of Economics and Sociology”, vol. 68, issue 1, s. 327–352. https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2008.00626.x.

Laroui Fouad, 2016: Ce vain combat que tu livres au monde. Paris: Julliard.

Łukaszyk Ewa, 2018: Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu kondycji transkulturowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Moretti Franco, 2007: Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London–New York: Verso.

Said Edward W., 1991: Orientalizm. Przeł. Witold Kalinowski. Wstępem opatrzył Zdzisław Żygulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-29


ŁukaszykE. (2021). Literatury mniejsze – poszukiwanie synergii przez rozplenienie napięć. Rozważania śródziemnomorskie. Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-13. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.02

Ewa A. Łukaszyk 
CY Advanced Studies, Francja  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9969-0459