Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznejAbstrakt

The author of the article concentrates on the relationship between the father figure, the law of a father and political identities in a postcommunist and Western Europe. The argument is grounded in a psychoanalytical discourse, particularly in Jacques Lacan’s conceptualizations (and his followers), concerning an imaginary and symbolic order, an incoherent symbolic field and tension between an ideal ego and ego ideal.


Freud Sigmund. 1998. Kultura jako źródło cierpień, pł. Robert Reszke. W Pisma społeczne. Warszawa: KR.

Freud Sigmund. 1998. Psychologia zbiorowości i analiza „ja”, pł. Robert Reszke. W Pisma społeczne. Warszawa: KR.

Holton J. E. 2010. Marek T. Cycero. W Historia filozofii politycznej, Leo Strauss, Joseph. Cropsey, Piotr Nowak, Mikołaj Wiśniewski. Warszawa: Fronda pl.

Lacan Jacques. 1966. Écrits. Paris: Éditions du Seuil.

Sloterdijk Peter. 2008. Krytyka cynicznego rozumu, pł. Piotr Dehnel. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Žižek Slavoj. 2003. Patrząc z ukosa, pł. Janusz Margański. Warszawa: KR.

Zupančič Alenka. 2008. The odd one inn. On comedy. Cambridge: The MIT Press.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


Leder, A. (2013). Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznej. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 153-160. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3285

Andrzej Leder 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN  Polska