Małe życie eksulantaAbstrakt

The text is a discussion of two publications: Max Herrmann-Neiße: Czas pośredni. 68 wierszy i 2 fragmenty prozy w 70. rocznicę śmierci (selection, translation and introduction by Beata Giblak and Wojciech Kunicki. Wrocław–Dresden: Neisse Verlag, 2012, 300 p.) and Auch in Neisse im Exil. Max Herrmann-Neiße. Leben, Werk und Wirkung (1886–1941) (published by Beata Giblak and Wojciech Kunicki. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2012, 541 p.). Max Herrmann-Neiße’s writing, though unknown for many years, has been translated into Polish and a has resulted in a monograph. The Upper-Silesian author, writing in German, as it turns out, is a universal word artist, an important figure in the German culture of the 1920s.


Giblak Beata. 2010. Wygnaniec i jego ojczyzny. Max Herrmann-Neiße (1886–1941). Życie. Twórczość. Recepcja. Wydawnictwo Poznańskie.

Herrmann-Neisse Max. 2009. Wkład Śląska do nowoczesnej liryki niemieckiej, pł. Wojciech Kunicki. W Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone, red. Wojciech Kunicki. Wydawnictwo Poznańskie.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


Kadłubek, Z. (2013). Małe życie eksulanta. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 271-277. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3299

Zbigniew Kadłubek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaInne teksty tego samego autora