Upiorna wersja tradycji czy romans rodzinny. Rymkiewicz i Bloom – paralelaAbstrakt

The sketch presents a parallel nature of the conception of literary tradition by Jarosław Marek Rymkiewicz, and the conception of the influence by Harold Bloom. Both books: Rymkiewicz’s Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie and Bloom’s The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry appeared at the same time, namely at the end of the 1960s. The author of the sketch points to the similarities of both conceptions, showing the dependence of contemporary writers on their predecessors that are considered as “living” in the overtime duration of Tradition. She also points to the differences deriving from different inspirations by psychoanalytic conceptions, that is, Jung’s theory in the case of Rymkiewicz and Freud’s theory in the case of Bloom.


Bielik‑Robson Agata. 2002. Sześć dni stworzenia. Harolda Blooma mitologia twórczości. W Lęk przed wpływem. Teoria poezji, Harold Bloom, 201-239. Kraków: Universitas.

Bloom Harold. 2002. Lęk przed wpływem. Teoria poezji, pł. Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster. Kraków: Universitas.

Błoński Jan. 1978. Czym był, czym mógł być klasycyzm. W Odmarsz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Janion Maria. 2000. Gorączka romantyczna. Kraków: Universitas.

Kwiatkowski Jerzy. 1995. Sprawa Jarosława Marka Rymkiewicza. W Magia poezji. O poetach polskich XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Maciejewski Marian. 1998. Mickiewiczowskie „czucia wieczności” (czas i przestrzeń w liryce lozańskiej). W Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, red. Marian Stala. Kraków: Universitas.

Man Paul de. 2003. „Harolda Blooma Lęk przed wpływem”, pł. Marcin Szuster. Literatura na Świecie 9-10.

Przybylski Ryszard. 1978. To jest klasycyzm. Warszawa: Czytelnik.

Rymkiewicz Jarosław Marek. 1967. Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie. Warszawa: PIW.

Rymkiewicz Jarosław Marek. 1989. Juliusz Słowacki pyta o godzinę. Warszawa: Czytelnik.

Rymkiewicz Jarosław Marek. 2009. Rozmowy polskie w latach 1995-2008. Warszawa: Sic!

Valéry Paul. 1971. Estetyka słowa. Szkice, pł. D. Eska, A. Frybesowa. Warszawa: PIW.

Wojda Dorota. 2008. „Zjadanie umarłych. Tradycja według Jarosława Marka Rymkiewicza”. Kronos 2.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


Dembińska-Pawelec, J. (2013). Upiorna wersja tradycji czy romans rodzinny. Rymkiewicz i Bloom – paralela. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 281-296. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3300

Joanna Dembińska-Pawelec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska